Lưu trữ thẻ: Sự tích gà Đông Tảo

#New sale quý 2/2024 Gà Đông Tảo giống, chất lượng nhất TP.HCM!

Gà Đông Tảo giống, bán buôn gà đông tảo, Giá gà Đông Tảo: 650.000 đ/kg Size: