Lưu trữ thẻ: sò dương nướng

sò dương nướng mỡ hành! món ngon khó cưỡng! bán chạy gần đây!

Sản phẩm: Sò dương – sò dương nướng mỡ hành chi phí: 190.000 đ/kg –

1 Các bình luận