Lưu trữ thẻ: Mua chả ốc nhồi ống tre

#Big Sale Qúy 3/2023 Chả ốc Hải Phòng, siêu ngon!

Chả ốc Hải Phòng, Chả ốc ống nứa giá sỉ, giá tiền chả ốc nhồi ống tre: 125.000 đ/