Lưu trữ thẻ: Mua cá bớp biển tự nhiên

#Big Sale Qúy 4/2023, Cá bớp biển TPHCM, thiên nhiên tươi xanh, voucher đặc biệt!

Cá bớp biển TPHCM, bán lẻ cá bớp biển: 320.000 đ/kg Quy cách: cá còn sống ,