Lưu trữ thẻ: Con lạch biển

#New sale quý 2/2024, Con lạch biển sống, ngon hảo hạng!

Con lạch biển sống, Con lạch nhỏ giá sỉ, mức giá lạch huyết: 280.000 đ/kg Giá

#New sale quý 2/2024, Con lạch là con gì, chất lượng cao!

Con lạch là con gì,mua buôn lịch huyết, tầm giá lịch huyết: 280.000 đ/kg Giá sỉ: ĐT 0905367088