Lưu trữ thẻ: Bào ngư vi cá giá bao nhiêu

#New sale quý 2/2024 Giá hải sâm đen, hải sâm trắng HCM!

Giá hải sâm đen, mua buôn hải sâm trắng tươi, tầm giá Hải sâm trắng tươi loại 1: 1.300.000đ/100g. Quy cách: