Lưu trữ thẻ: Bán thịt ba chỉ hun khói Nga

#New sale quý 2/2024, Cách làm thịt ba chỉ hun khói kiểu Nga, bao ngon!

Cách làm thịt ba chỉ hun khói kiểu Nga, Ba chỉ hun khói Nga: 340.000