Lưu trữ thẻ: Bán sỉ thịt ba chỉ hun khói Nga

#New sale quý 2/2024, Cách làm thịt hun khói Tây Bắc, thịt ba chỉ hun khói Nga!

Cách làm thịt hun khói Tây Bắc, giá bán Ba chỉ hun khói Nga: 290.000 đ/thanh