Lưu trữ thẻ: bán cá tầm

Bán cá tầm ở đâu giá tốt tại tpHCM? Bao nhiêu 1kg?

Bán cá tầm Giá cá tầm :  295.000 / kg (sống) Hàng sống Giao hàng