Lưu trữ thẻ: Bán cá chình biển TPHCM

#New sale quý 2/2024 Cá chình biển khổng lồ, NGON HCM!

Cá chình biển khổng lồ, Giá cá chình biển (cá chình hoa): 390.000 đ/kg. Quy cách: cá