Lưu trữ thẻ: 1kg rắn mối bao nhiêu con

#New sale quý 2/2024, Làm thịt rắn mối, bao ngon, chất lượng nhất TP.HCM!

Làm thịt rắn mối, bán lẻ rắn mối thịt TPHCM, thịt rắn mối bao nhiêu 1kg? giá bán rắn mối thịt: 250.000 đ/kg Quy